Araştırma Deneyimleri – 11

18 Aralık 2019 Çarşamba,  Saat 17:30

Toplumsal Araştırmalarda Sahanın Sesini Dinlemek: Habitat Genç Dostu Kentler Endeksi’ni Nasıl İnşa Ettik?


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde düzenlenen Araştırma Deneyimleri etkinlik dizisi devam ediyor.

Araştırma Deneyimleri’nin on birincine Prof. Dr. Emre Erdoğan,  Toplumsal Araştırmalarda Sahanın Sesini Dinlemek: Habitat Genç Dostu Kentler Endeksi’ni Nasıl İnşa Ettik? başlıklı konuşması ile konuk olacaktır.

Konferans, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:30’da  Edebiyat Fakültesi Amfi 4’te gerçekleştirilecektir.

Davetlisiniz…Prof. Dr. Emre Erdoğan

Prof. Dr. Emre Erdoğan 1971 Bursa doğumludur. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiş, aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan, 2003 yılında bağımsız araştırma şirketi Infakto RW’yu kurmuştur. 2005’den beri Boğaziçi Üniversitesi  ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli konularda ders veren Erdoğan, 2015’den bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Emre Erdoğan, dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.
Bazı Yayınları:


  • Makeshift Lives: The State of Armenian Citizen Migrants and Their Children Living in Istanbul (2018)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,  HDV Publications, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 150

  • Fanusta Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları (2018)., ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR,  İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 161

  • Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum-Adana’da (Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1

  • Çalışan Çocuk: Bağcılar ve Küçükçekmece Pilot Araştırması (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,DURMUŞ GÖZDE,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 77

  • Bizliğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme (2017)., UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Editör:-, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336 

  • ERDOĞAN EMRE (2017).  İnternet ve Siyasal Katılım:Türkiye Gençliği Üzerinden Bir Değerlendirme.  Gençlik Araştırmaları Dergisi, 5(13), 5-30. (Kontrol No: 4283873)

  • UYAN SEMERCİ PINAR,ERDOĞAN EMRE, EKİM AKKKAN BAŞAK,MÜDERRİSOĞLU SAFİYE SERRA,KARATAY ABDULLAH (2017).  Contextualizing subjective well-being of children in different domains: Does higher safety provide higher subjective well-being for child citizens?.  Children and Youth Services Review, Doi: 10.1016/j.childyouth.2017.06.050 (Yayın No: 3569096)

  • ERDOĞAN EMRE,UYAN SEMERCİ PINAR (2016).  Understanding young citizens’ political participation in Turkey: does ‘being young’ matter?.  Southeast European and Black Sea Studies, 1-19., Doi: 10.1080/14683857.2016.1235000 (Yayın No: 2872538)

Yaklaşan Etkinlikler

ÇARŞAMBA TOPLANTILARI-43: PROF. DR. AHMET SİNAN TÜRKYILMAZ

Araştırma Deneyimleri – 11

Konum