Araştırma Deneyimleri – 12

Prof. Dr. Mutlu Binark

Güney Kore'de Yaratıcı Endüstri ve Kültür Politikası Çalışmak: Benim Korem/내 한국 ve Seyyahveri “

4 Mart 2020 Çarşamba,  Saat 17:30, Edebiyat Fakültesi Amfi 4 (II.Kat)


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde düzenlenen Araştırma Deneyimleri etkinlik dizisi devam ediyor.

Araştırma Deneyimleri’nin on ikincisine Prof. Dr. Mutlu Binark,  “Güney Kore'de Yaratıcı Endüstri ve Kültür Politikası Çalışmak: Benim Korem/ 한국 ve Seyyahveri “ başlıklı konuşması ile konuk olacaktır.

Konferans, 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 17:30’da  Edebiyat Fakültesi Amfi 4’te gerçekleştirilecektir.

Davetlisiniz…
Prof. Dr. Mutlu Binark 

1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de tamamladı. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi'nde doktora saha çalışması için Japon Hükümeti bursuyla,  Aarhus Üniversitesi ve Odense Üniversitesi'nde ise Danimarka Hükümeti ve TUBA bursuyla doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2007-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Bilişim ve Enformasyon Teknoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi SBE Bilişim Hukuku Tezsiz yüksek lisans programından mezun oldu. 2011-2016 tarihleri arasında TÜBİTAK SOBAG  Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet verdi. 2018 yılında Busan University of Foreign Studies'de (Busan, Güney Kore) Kore hükümetinin yaratıcı endüstri ve kültür politikaları üzerine 6 ay süre ile araştırma amaçlı konuk araştırmacı olarak bulundu.

Çalışma alanlarını iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, eleştirel medya okuryazarlığı ile yeni iletişim teknolojileri/yeni medya oluşturmaktadır. Halen veri etiği, yeni medya okuryazarlığı, yaratıcı endüstriler ve kültür politikaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 

Yayınlanmış yakın zamanlı çalışmaları arasında, Sezgin, S., Binark, M, Yalçın, H. ve G.Bayraktutan. (2018). “Türkiye’de Dijital Oyun Çalışmalarının 10 Yılı: Bir TUBİTAK-SOBAG Araştırmasının Boylamsal Etki Değerlendirmesi”, Kültür ve İletişim, S:21(42):170-194; Çetindağ, S.Ünal,  ve M. Binark (2018). “Televizyon Endüstrisinde Yeni Yayıncılık EkoSistemi ve “İkinci Ekran” Olgusu: İçerde Dizisi Örneği”, Kolektif Zeka: Yeni Medya Perspektifinden Katkılar. Der. Oya Morva ve Erkan Saka. İstanbul: Kalkedon. 95-132; Binark, M. ve G.Bayraktutan (2018) “Discursive strategies and political hegemony in Turkish politics: The Justice and Development Party’s #yedirmeyeceğiz vs #occupygezi”, Authoritarian and Populist Influences in the New Media. (Der.) Sai Felicia Krishna-Hensel. London: Routledge. 9-38; Binark, M. (2019) “Bir TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesinin (107k039) Hikayelendirilmesi” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 38(2):459-474. (Değerlendirme Yazısı); Binark, M. (2019). “Güney Kore Hükümetlerinin Kültür Politikaları ve Sinema Endüstrisi Destekleri”, sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 147-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sinecine/issue/44218/545808; Durna, T. M.Binark ve G.Bayraktutan (Der.) (2019). İletişim Hakkı ve Yeni Medya. Ankara:UMAG. 1-10 (2.Baskı); Özsu, G. and M. Binark (2019)Representation of the “Belt and Road Initiative” in Turkish Mainstream Newspapers”, Communication and the Public,  Vol. 4(4): 291–304 ve Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası "Hallyu" (2019) sayılabilir. Moment Dergi'nin Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Emek konulu özel sayısında tema editörlerindendir 2018, 5(2). 
Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

ÇARŞAMBA TOPLANTILARI-44: ENVER TAŞTI

Araştırma Deneyimleri – 12

Konum