Çarşamba Toplantıları-40: Dr. Öğr. Üyesi Erdem Sönmez

Türkiye'de Tarihyazımı Çalışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme

25 Eylül 2019 Çarşamba / Saat: 17:30 / Amfi 4 (Kat II)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın kırkıncı oturumu “Türkiye'de Tarihyazımı Çalışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme” başlığı ile Dr. Öğr. Üyesi Erdem Sönmez’in vereceği konferansla devam edecektir.

Konferans 25 Eylül 2019 Çarşamba günü 17.10’daki ikramın ardından 17.30’da Edebiyat Fakültesi Amfi 4’te gerçekleştirilecektir.

Davetlisiniz.


Dr. Öğr. Üyesi Erdem Sönmez
Erdem Sönmez, tarih doktoru, öğretim üyesi. Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, yüksek lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladı. Doktora derecesini Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Mehmed Fuad Köprülü and the Rise of Modern Historiography in Turkey” başlıklı teziyle aldı. 2008-2013 yıllarında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışan Sönmez, 2018’den itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2007-2008’de Siena Üniversitesi (İtalya), Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. American Historical Association (AHA), Middle East Studies Association of North America (MESA), British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), Comité International des Études pre-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO) gibi uluslararası bilim cemiyetlerine üyelikleri bulunan Sönmez’in başlıca eserleri şunlardır: Ahmed Rıza: Bir Jön Türk Liderinin Siyasi-Entelektüel Portresi (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2012), 

Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı: Annales Okulu’nun Türkiye’deki Tarihyazımına Etkisi, Başlangıçtan 1980’e (Tan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010, 2. Baskı).                 


Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

Çarşamba Toplantıları-40: Dr. Öğr. Üyesi Erdem Sönmez

Konum