Sosyoloji ve Türk Kültürüne Odaklanan Bir Hayat: Doğan ERGUN

Sosyoloji Günleri-61

Sosyoloji ve Türk Kültürüne Odaklanan Bir Hayat: Doğan ERGUN

16 Mayıs 2019 Perşembe / Saat: 15:30

Edebiyat Fakültesi Amfi 5 (I. Kat)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının altmış birincisi  “Sosyoloji ve Türk Kültürüne Odaklanan Bir Hayat: Doğan ERGUN” başlıklı konferansla devam edecektir.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı

Prof. Dr. Hakan Reyhan

Prof. Dr. İsmail Coşkun

Prof. Dr. Yücel Bulut (Moderatör)

Konferans 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 15:30’da Amfi-5’de gerçekleştirilecektir.

Davetlisiniz…Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı

1949'da Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde 1978 yılında siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Mart 1978’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü’nde çalışmaya başladı. 1989 yılında siyasal teoriler alanında doçent oldu. 2001 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Yirmi beş yılı aşkın bir süredir değişik üniversitelerde Türk Sosyologları başlıklı ve Türk Düşünce Tarihi eksenli dersler vermektedir. Türk Sineması üzerine kırk yılı aşkın bir süredir yazmaktadır. Temel ilgi alanı Türk kültürüdür.

Prof. Dr. Hakan Reyhan

Ankara Kurtuluş Lisesi’ni bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Siyaset Bilimi” ve akabinde Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde “İnkılâp Tarihi” alanında Yüksek Lisans derecelerini aldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Sosyal Çevre Bilimleri” doktoru oldu. 2013 yılında “Siyaset Bilimi” alanında doçentlik unvanını aldı. 2018’de profesör oldu. Halen Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olup Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Çalışmaları özellikle Türk Siyasal Düşünce Hayatı,  Yeşil Siyasal Düşünceler ve Politik Ekoloji temel alanları üzerinde odaklanmaktadır.

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

İlk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Adana/ Kozan’da tamamladı. 1981’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciliğinden başlayarak (Mayıs 1978) Kültür Bakanlığı bünyesinde memur olarak çalıştı. 1987’de İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji anabilim dalında “Niyazi Berkes’te Doğu – Batı Problemi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans, 1991’de aynı anabilim dalında “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Modern Toplum, Modernleşme, Türk Modernleşmesi, Devlet - Toplum İlişkileri, Ütopyalar, Kent, Kentlilik ve Üniversite konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Yücel Bulut

1966 Gümüşhane doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde 1993 yılında “‘Türk Dostları’ Pierre Loti ve Claude Farrère” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise “1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ayrıca Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, kimlik, oryantalizm, kültür incelemeleri ve göçtür.


Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

Konum