Çarşamba Toplantıları

Çarşamba Toplantıları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından her ayın ilk çarşambası düzenlenmektedir. 

Çarşamba Toplantıları’na, kendi alanında başarısıyla kendini kanıtlamış, mesleki kariyerinde belli bir noktaya gelmiş Hocalarımız konuşmacı olarak katılmaktadır. Toplantılarda, konuşmacıların, doktora ve doktora sonrası akademik çalışmaları ekseninde, bilimsel yolculukları sırasında edindikleri deneyimleri genç akademisyenlerle paylaşmaları; bu suretle kuşaklararası ilişkilerin gelişmesi ve genç kuşak akademisyenlerin bilim kültür ve nosyonunu kazanmaları amaçlanmaktadır.

Çarşamba Toplantıları’nın diğer katılımcıları ise, Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Edebiyat Fakültesi’ndeki farklı disiplinlerden genç akademisyenlerdir. Farklı alanlardan katılımcıların bir araya geldiği bu toplantıların, Bölüm ve Fakülte ölçeğinde meslektaşlar arasında ilişki ve işbirliğinin artırılmasına, öğretim üyeleri arasında mesleki deneyimlerin paylaşılmasına uygun bir zemin teşkil etmesi amaçlanmaktadır.


Çarşamba Toplantıları XXXIX - 17 Nisan 2019

Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı

Musahabenin Muhasebesi: Tarih-Sosyoloji Münasebetinin Osmanlı Tetkiklerine Maliyeti"
Çarşamba Toplantıları XXXVIII - 06 Mart 2019

Prof. Dr. İlhan Tekeli

“Tarih Yazıcılığında Sorun Alanları”

Çarşamba Toplantıları XXXVII - 20 Şubat 2019

Prof. Dr. Ahmet Şimşek

“Tarihyazımı Açısından Sosyal Bilimler: Tarihsel Bir Bakış”


Çarşamba Toplantıları XXXVI - 12 Aralık 2018

Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan

“Akdeniz Serhaddi’nde Osmanlılar: Kaynaklar ve Yaklaşımlar”Çarşamba Toplantıları XXXV - 18 Ekim 2018

Prof. Dr. Murteza Bedir

“Vaz’i İlimler ve İnsan/Toplum Bilimleri: İbn Haldun’un Bilimler Sınıflaması Üzerine Düşünceler”Çarşamba Toplantıları XXXIV - 11 Nisan 2018

Prof. Dr. Nadir Suğur 

“Sosyolojik Araştırmaların İmkânı ve Sınırlılıkları”


...Çarşamba Toplantıları XXXIII - 6 Aralık 2017

Dr. Mehmet Emin Balcı

“Sosyolojik Rashomon: Sosyologlar Dünyayı Nasıl Algılar”
Çarşamba Toplantıları XXXI - 27 Nisan 2017

Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY

“Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve ‘Kendine Ait Bir Tarih’”Çarşamba Toplantıları XXX - 15 Şubat 2017

Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN

“Pomadalı Saçlar, Salon Filozofları, Aşk ve İsteri: İzzeddin Şadan’ın Dünyasında Bilim ve Psikanaliz”


Çarşamba Toplantıları XXIX - 19 Ekim 2016

Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK

Felsefenin Yaramaz Çocukları Sophistler: Hakikat ve GünümüzÇarşamba Toplantıları XXVIII - 4 Mayıs 2016

Prof. Dr. Ahmet ÜNAL

Tarihi Araştırmak, Özümsemek, Yaşamak ve Geçmiş Aynasına Bakarak Tarihten Ders Almak: Hititler Örneği Çarşamba Toplantıları XXVII - 6 Nisan 2016

Prof. Dr. Alan DUBEN

İstanbul Haneleri’nin Arka Planı Çarşamba Toplantıları XXVI - 3 Mart 2016

Yrd. Doç. Dr. Ekin ÖYKEN

Klasik Filoloji ve Metodolojisi Üzerine Çarşamba Toplantıları XXV - 10 Şubat 2016

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR

Eskiçağ Araştırmalarında Zaman ve Mekan

...


Çarşamba Toplantıları XXIV - 2 Aralık 2015

Prof. Dr. Ali ERGUR

Zıt Seçeneklerden Bütünleşik Zorunluluğa Toplumbilimde Kuram-Saha İlişkisi

 

Çarşamba Toplantıları XXIII - 11 Kasım 2015 Çarşamba

Arş. Gör. İsmail Hamdi KÖSEOĞLU

Çin’de Sosyoloji ve Gündelik Hayat 

 

Çarşamba Toplantıları XXII - 2 Kasım 2015

Prof. Dr. Cemil OKTAY

Akademia Üzerine


Çarşamba Toplantıları XXI - 6 Mayıs 2015

Prof. Dr. Sibel A. ARKONAÇ

İnsanı Tasavvur Etmedeki Sıkıntılar ve Arayışlar: Bireyin Psikolojisi mi, Mikro Analiz mi? 

 

Çarşamba Toplantıları XX - 1 Nisan 2015

Prof. Dr. Çiğden DÜRÜŞKEN

Spinoza’yı Okumak Çarşamba Toplantıları XIX - 4 Mart 2015

Yrd. Doç. Dr. Selami VARLIK

Ricoeur ve Gadamer’de Sosyal Bilimler ve Yöntem 

 

Çarşamba Toplantıları XVII - 4 Şubat 2015

XVIII Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YALÇIN

Kaos Kuramı ve Yeni İstatistiksel Yöntemler 

Çarşamba Toplantıları XVI - 3 Aralık 2014

Prof. Dr. K. Gediz Akdeniz, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Basit Sarkacın ÖlümüÇarşamba Toplantıları XV - 5 Kasım 2014

Dr. Metin Arslan, Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu Kurul Üyesi

İktisadî Yöntemin Yapı-Sökümü Mümkün mü?Çarşamba Toplantıları XIV - 8 Ekim 2014

Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Felsefî Bir Problem Olarak YöntemÇarşamba Toplantıları XIII - 11 Haziran 2014

Doç. Dr. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tanzimat’tan Erken Cumhuriyet’e Türkiye’de Değişim ve MüzikÇarşamba Toplantıları XII - 14 Mayıs 2014

Prof. Dr. Süha Göney, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Türkiye’de Üniversite ve Coğrafya BilimiÇarşamba Toplantıları XI - 9 Nisan 2014

Yrd. Doç. Dr. Özgür Adadağ, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Metodoloji: Modern Devleti Anlama Araçlarından Biri, HaritalarÇarşamba Toplantıları X - 5 Mart 2014

Prof. Dr. Şafak Ural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Bilim ve YöntemÇarşamba Toplantıları IX - 5 Şubat 2014

Prof. Dr. Nilgün Çelebi, Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Sosyolojide Yöntem MeselesiÇarşamba Toplantıları VIII - 8 Ocak 2014

Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı, İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü

Tarih Çeşitli Mümkün Durumlar Arasında Yapılan Bir Seçmedir…Çarşamba Toplantıları VII - 4 Aralık 2013


Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü; Yrd. Doç. Dr. Ekin Öyken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili Anabilimdalı

Yurt Dışı Tecrübesi Önemli


Çarşamba Toplantıları VI - 5 Haziran 2013

Prof. Dr. İlhan Tekeli, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Yazamadan Öğrenemiyorum…


Çarşamba Toplantıları V - 8 Mayıs 2013

Prof. Dr. Sabri Orman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi

İnsanın Macerası, Çevresiyle Giriştiği Hesaplaşmanın Hikâyesidir…


Çarşamba Toplantıları IV - 5 Nisan 2013

Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Felsefe Bölümü Kurucusu ve Şeref Başkanı

Bir Dili Bilmek, Zihniyetini Bilerek Olur


Çarşamba Toplantıları III - 6 Mart 2013

Prof. Dr. Tayfun M. Amman, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

Daha Kapsayıcı ve Kuşatıcı Bir Sosyal Bilim Anlayışına İhtiyaç Var


Çarşamba Toplantıları II - 6 Şubat 2013

Prof. Dr. Aydın Gülan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Emek Olmadan Gerçek Başarı Gelmez


Çarşamba Toplantıları I - 2 Ocak 2013

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Akademik Yaşamın Doğası Trajiktir