Lisans Programı

Türk Öğrenciler

Sosyoloji Bölümü her yıl ortalama 70 lisans öğrencisi kabul etmektedir. Bölümde lisans eğitimi almak isteyenlerin Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversite giriş sınavından bölüm için gerekli puanı almaları yeterlidir.

Yabancı Uyruklu ve Yurtdışında Okuyan Öğrenciler

Türkiye Cumhuriyeti uyruğundan olmayan veya ortaöğrenimini başka bir ülkede tamamlamış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (İÜYÖS) girerek Bölümümüzde eğitim görmeye hak kazanabilirler. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yatay Geçiş

Başka bir yükseköğrenim lisans programına kayıtlı olan öğrenciler yatay geçiş yoluyla Bölümümze kayıt yaptırabililer. Yatay geçiş başvuru ve kabul şartları ile kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Üniversitesi'nin yetkili birimleri tarafından belirlenmektedir. Yatay geçiş yoluyla Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibakları kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmaktadır.

YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

İ.Ü. Yatay Geçiş Yönetmeliği

Sosyoloji Lisans öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır.

(1) Üniversite Genelinde Ortak Zorunlu Dersler: Bu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Yabancı Dil I, II; Türk Dili I, II derslerinden oluşmaktadır. Her öğrenim dönemi başında zorunlu olarak alınan yabancı dil dersleri için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı düzenlenmekte olup başarılı olan öğrenciler bu dersten muaf olmaktadırlar.  Zorunlu olarak alınan yabancı dil dersi dışındaki bir başka yabancı dil dersinden alınan krediler ise mezuniyet kredisine dâhil edilmektedir.

(2) Üniversite Genelinde Ortak Seçmeli Dersler: İstanbul Üniversitesinde okuyan öğrenciler öğrenim süresince 1 ve 2. yarıyıllarda Beden Eğitimi I, II ve Güzel Sanatlar I, II derslerinden birini, 3. yarıyılda Afet Kültürü, Şehir ve Kültür - İstanbul derslerinden birini seçmek zorundadırlar.

(3) Bölüm zorunlu dersleri:  Bölüm tarafından açılan ya da başka bölümlere açtırılan ve mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu olarak alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır.

(4) Seçmeli dersler:  Bölüm müfredat programında yer alan ve öğrencilerin mezun olabilmek için her dönem kredi limitleri dâhilinde alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır.


ÖĞRETİM PLANI
Diploma Programının Adı: SOSYOLOJİ

Yarıyılı: I. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY1001ZSOSYOLOJİYE GİRİŞ36Prof. Dr. Yücel BULUT
SOSY1087ZUYGARLIK TARİHİ36Prof. Dr. İsmail COŞKUN
SOSY1108ZTEMEL İSTATİSTİK36Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ
SOSY1167ZAKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ24Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ
OD AIIT 10ZATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I22Ortak Ders
OD YD 301ZYABANCI DİL I22Ortak Ders
OD TD 201ZTÜRK DİLİ I22Ortak Ders
OD BE 001S*BEDEN EĞİTİMİ I11Ortak Ders
OD GS 001S*GÜZEL SANATLAR I11Ortak Ders
FLSF1286SFELSEFEYE GİRİŞ I35Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:1728
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:12
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1830


Yarıyılı: II. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY1002ZKÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ35Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU
SOSY1168ZSOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK35Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ
SOSY1134ZSOSYOLOJİYE GİRİŞ II36Prof. Dr. Yücel BULUT
SOSY3003ZKURUMLAR SOSYOLOJİSİ35Doç. Dr. Oya OKAN
OD AIIT 10ZATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22Ortak Ders
OD YD 302ZYABANCI DİL II22Ortak Ders
OD TD 202ZTÜRK DİLİ II22Ortak Ders
OD BE 002S*BEDEN EĞİTİMİ II11Ortak Ders
OD GS 002S*GÜZEL SANATLAR II11Ortak Ders
FLSF1290SFELSEFEYE GİRİŞ II35Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:1827
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:1 3
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1930

Yarıyılı: III. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY2170ZTÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI36Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
SOSY2009ZSOSYOLOJİ TARİHİ I36Doç. Dr. Enes KABAKCI
SOSY2172ZSOSYAL BİLİMLERDE METOD36Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK
SOSY2173ZTÜRK SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ36Prof. Dr. Yücel BULUT
SOSY2145SBİLİMSEL BİLGİNİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ24Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
SOSY2215SYABANCI DİLDE SOSYOLOJİ METİN OKUMALARI I24Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
SOSY2208SEKONOMİK SOSYOLOJİ24Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
SOSY3183STÜRK İKTİSAT TARİHİ35Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan TURHAN
FLSF2001SFELSEFİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE24Fakülte Ortak Dersi
KEEP0001SKÜLTÜREL ETKİNLİKLER I24Fakülte Ortak Dersi
FLSF2285SFELSEFE TARİHİ I24Formasyon Dersi
PSKL2010SPSİKOLOJİYE GİRİŞ I35Formasyon Dersi
FLSF3091SMANTIK I23Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:1224
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:46
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1630


Yarıyılı: IV. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY2045ZSOSYOLOJİ TARİHİ II36Doç. Dr. Enes KABAKCI
SOSY2178ZSAHA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ36Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU
SOSY2053ZAİLE SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU
SOSY2056ZENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ36Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
SOSY2174STÜRKİYE SOSYOLOJİSİ SEMİNERİ24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY2175STARİHTE DOĞU BATI ÇATIŞMASI24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY2216SYABANCI DİLDE SOSYOLOJİ METİN OKUMALARI II24Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
SOSY3004SİKTİSADİ DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİ24Doç Dr. Oya OKAN
FLSF2002SAKIL YÜRÜTME VE TEMELLENDİRME24Fakülte Ortak Dersi
KEEP0002SKÜLTÜREL ETKİNLİKLER II24Fakülte Ortak Dersi
FLSF2287SFELSEFE TARİHİ II24Formasyon Dersi
PSKL2009SPSİKOLOJİYE GİRİŞ II35Formasyon Dersi
FLSF3284SMANTIK II23Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:1224
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:46
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1630


Yarıyılı: V. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY3070ZKENT SOSYOLOJİSİ36Doç. Dr. Oya OKAN
SOSY3181ZSİYASET SOSYOLOJİSİ36Doç. Dr. Enes KABAKCI
SOSY3189ZÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ36Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAYA
SOSY3213STÜKETİCİ, TOPLUM VE KÜLTÜR36Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK
SOSY3203SSOSYOLOJİDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ36Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK
SOSY3187STARİHTE VE GÜNÜMÜZDE İSTANBUL24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY3138STOPLUMSAL BENLİK, KİMLİK VE SOSYAL TEORİ36Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BALCI
SOSY3202S
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAYA
SOSY2136SANA SOSYOLOJİ ESERLERİ SEMİNERİ36Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
SOSY3216SKIR SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan TURHAN
SOSY3182SSİVİL TOPLUM VE GÖNÜLLÜLÜK36Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
FLSF3001SKÜLTÜR BİLİMLERİ FELSEFESİ24Fakülte Ortak Dersi
KEEP0003SKÜLTÜREL ETKİNLİKLER III24Fakülte Ortak Dersi
FLSF4101SMANTIK III23Formasyon Dersi
PSKL3022SSOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ I36Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:918
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:712
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1630


Yarıyılı: VI. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY3022ZSOSYAL TABAKALAŞMA36Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU
SOSY3190ZBİLGİ SOSYOLOJİSİ36Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
SOSY3217ZÖRGÜT SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU
SOSY3222SHUKUK SOSYOLOJİSİ36Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY3223SMODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BALCI
SOSY3204SSOSYOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ36Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK
SOSY3224SKENT, SİNEMA VE EDEBİYAT36Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BALCI
SOSY3194SGÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİSİ24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY3195SKENT KURAMLARI24Doç. Dr. Oya OKAN
SOSY3193SNÜFUS VE TOPLUM36Doç. Dr. Murat Anıl MERCAN
SOSY3218SİNSAN KAYNAKLARINDA SOSYOLOJİ UYGULAMALARI36Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ
SOSY3219SSOSYOLOJİDE YENİ EĞİLİMLER SEMİNERİ36Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
-SMEDENİYET TARİHİ24Fakülte Ortak Dersi
KEEP0004SKÜLTÜREL ETKİNLİKLER IV24Fakülte Ortak Dersi
FLSF4101SMANTIK IV23Formasyon Dersi
PSKL3021SSOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ II36Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:918
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:712
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1630


Yarıyılı: VII. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY4152ZDEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
SOSY4163ZGÖÇ SOSYOLOJİSİ36Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
SOSY4200SKÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ36Prof. Dr. Yücel BULUT
SOSY4205SBEDENİN TOPLUMSAL İNŞASI36Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BALCI
SOSY4196STOPLUMSAL HAREKETLER36Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
SOSY4197SSAĞLIK SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Seda GÜVEN
SOSY4199SİLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 36Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
SOSY4038SSANAT SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY4198SSİYASETİN TOPLUMSAL TEMELLERİ36Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
SOSY4042SEDEBİYAT SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ŞATIROĞLU
SOSY4147SKENTSEL DÖNÜŞÜM36Doç. Dr. Betül DUMAN
FLSF4001SETİK VE ESTETİK24Fakülte Ortak Dersi
FLSF4288SÇAĞDAŞ FELSEFE I34Formasyon Dersi
PSKL4012SÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI I48Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:612
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:1018
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1630


Yarıyılı: VIII. YARIYIL
Dersin Kodu(S/Z)Dersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY4100ZSOSYOLOJİDE YÖNTEM TARTIŞMALARI36Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY4160ZMODERNLEŞME, TOPLUM VE SOSYOLOJİ36Prof. Dr. İsmail COŞKUN
SOSY9999SSUÇ SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Tuba TOPÇUOĞLU
SOSY4207SMEKANIN SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK
SOSY4098STÜRK TOPLUM TARİHİ VE BATICILAŞMA24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY4142SŞARKİYATÇILIK, GARBİYATÇILIK VE ÖTESİ36Prof. Dr. Yücel BULUT
SOSY4164SDİN SOSYOLOJİSİ36Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
SOSY4099SİLETİŞİM SOSYOLOJİSİ TARTIŞMALARI24Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL
SOSY4162SBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE SOSYOLOJİ UYGULAMALARI36Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ
SOSY4293SYENİ MEDYA VE DİJİTAL KÜLTÜR36Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞENTÜRK
SOSY4294SGÖÇ POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMALARI36Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
SOSY4295STOPLUMSAL YAPI ARAŞTIRMALARI36Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
FLSF4289SÇAĞDAŞ FELSEFE II34Formasyon Dersi
PSKL4114SÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI II48Formasyon Dersi
Dönemsel kredi yüküKREDİAKTS
Bir yarıyılda alınması gereken zorunlu asgari kredi:612
Bir yarıyılda alınması gereken seçmeli  asgari kredi:1018
Bir yarıyılda alınması gereken toplam kredi:1630


BÖLÜM DIŞINA FORMASYON DERSLERİ ÇERÇEVESİNDE VERİLEN DERSLER
Dersin KoduDersin YarıyılıDersin AdıKREDİAKTSDersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
SOSY1047ISOSYOLOJİYE GİRİŞ I (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Seda GÜVEN
SOSY1060IISOSYOLOJİYE GİRİŞ II (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Seda GÜVEN
SOSY2102IIISOSYOLOJİ TARİHİ I (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan TURHAN
SOSY2103IVSOSYOLOJİ TARİHİ II (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan TURHAN
SOSY3101VTÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ I (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
SOSY3078VITÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ II (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AKYURT
SOSY4105VIIÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAYA
SOSY4106VIIIÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II (PARALEL)24Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAYA


2018-2019 GÜZ YARIYILI SOSYOLOJİ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyoloji Lisans Ders Programı